Funkcje

Pozwól pacjentom umawiać wizyty do Ciebie online korzystając ze znanej i łatwej w obsłudze usłudze EasyAppointments. Obsługa integracji z google calendar w pakiecie! Definiuj godziny przyjęć oraz usługi oferowane przez lekarzy. Dostarczamy możliwość stworzenia integracji z dowolnym systemem, który mógłby skorzystać z informacji o wizytach.

Cyfrowe skierowania. Baza kodów ICD-10. Twórz ankiety, które pacjenci muszą wypełnić przed badaniem oraz zbierz wywiad z pacjentem zdalnie aby szybciej przeprowadzić badanie

Widok skierowań
Ekran tworzenia skierowania
Lista ankiet przed badaniem powiązanych ze skierowaniami
Dla każdego skierowania można ustawić ankietę przed badaniem, którą będzie musiał wypełnić pacjent

Screenshot edytora opisów badań (opisów radiologicznych)
Edytor opisów badań
Medical scale Fazekas
You can attach to templates medical scales, e.g., Fazekas
Konotacja elementu opisu
Each phrase in upmedic can have selected connotation to highlight specific meaning
Kalkulatory medyczne podczas tworzenia opisu badania
Each template/report can contain medical calculators, e.g., RECIST 1.1

Single place to view all medical history. Receive results of examination without the need to visit a clinic.

Ekran główny Portalu Pacjenta
Pacjent może przeglądać stan swojej usługi medycznej
Zakładka z widokiem dla profilu pacjenta
Pacjenci mogą kontynuować przerwane wypełnianie wywiadu
Portal pacjenta z odbiorem opisu badania
Pacjenci mogą przeglądać oraz pobierać opisy badań w pdf

For a good treatment, the clinician needs to ask proper questions and receive from the patient answers that are truthful. Our Surveys module allows for:
  • Creating decision tree surveys – medical survey adjusts itself depending on answers to the previous questions
  • Transferring existing medical documentation
  • Transferring medical imagery from previous examinations
  • Questions can be in the form of videos, images, texts
  • Asking red herring questions that ask the same questions in two ways in order to verify whether the patient understood the question, and provided an answer the clinician can rely on

Dla lekarzy
  • Easily completed by a clinician who used information included in the document
  • Scale (1-10) questions, open ended questions (free text)
Ankiety satysfakcji pacjenta:
  • Scale (1-10) questions, open ended questions (free text)
  • Real-time statistics for each clinician, patient, and the medical facility

Poruszaj się po upmedic za pomocą mowy (wspieramy język polski oraz angielski) dyktuj obserwacje oraz wnioski. Bardzo przydatne do tworzenia opisów podczas wykonywania badań USG lub tworzenia dokumentacji medycznej bez odrywania wzroku od zdjęć.