Projekty unijne

POIR 1.3.1

pacode sp. z o.o.

Projekt B+R, POIR: 1.3.1 : Wsparcie Projektów badawczo-rozwojowych w fazie preseed przez fundusze typu proof of concept - BRIdge Alfa

Celem projektu jest opracowanie kompleksowego narzędzia usprawniającego tworzenie dokumentacji medycznej dla lekarzy różnych specjalizacji o rozszerzonych możliwościach tłumaczenia utworzonych tekstów przystosowanego do integracji z istniejącymi systemami HIS (hospital information system) oraz RIS (radiology information system).

Wartość projektu
1 100 000 PLN
Wkład Funduszy Europejskich
880 000 PLN