Poznaj zespół upmedic!

Nasza misja? Ułatwiać życie lekarzom!

Paweł Paczuski
Paweł Paczuski
CEO | współzałożyciel
people-linkedin-alt
Krzysztof Paczuski
Krzysztof Paczuski
CTO | współzałożyciel
people-linkedin-alt
Naukowcy w dziedzinie informatyki, którzy zmienili się w przedsiębiorców i twórców oprogramowania dla służby zdrowia. Ich badania nad ustrukturyzowaniem tekstu w koncepty SNOMED i nad tworzeniem raportów w wielu językach stały się podstawą upmedic.
Przemysław Bombiński
Przemysław Bombiński
dr n. med.
CMO
people-linkedin-alt
Radiolog, wykładowca akademicki i zwolennik ustrukturyzowanego raportowania. Jego pasją są innowacje w medycynie, poświęcił się edukacji lekarzy w temacie najnowszych udoskonaleń technologicznych.

Eksperci

Dennis Bielecki
Dennis Bielecki
lek. med.
people-linkedin-alt
Od 25 lat korzysta z rozpoznawania mowy do opisywania badań. Jest zaznajomiony z rozwijaniem tych produktów i generowaniem makr do tworzenia opisów strukturalnych i modyfikowalnych raportów tekstowych. Dzięki odpowiedniej konfiguracji stanowiska pracy jest w stanie opisywać od 150 do 200 przypadków dziennie. Ponadto jest radiologiem akademickim w King's College Hospital. Zajmuje się pisaniem, publikowaniem i szkoleniem stażystów radiologii oraz mentoringiem stażystów radiologii w Polsce i na Ukrainie. Od czasu do czasu organizuje seminaria internetowe na temat układu mięśniowo-szkieletowego dla stażystów.
Marcin Czarniecki
Marcin Czarniecki
lek. med.
people-linkedin-alt
Marcin Czarniecki jest radiologiem w Advanced Radiology, hybrydowej praktyce powiązanej z University of Maryland. Jego zainteresowania to telemedycyna i współpraca międzynarodowa. Jest autorem wielu artykułów i rozdziałów w książkach z zakresu diagnostyki raka prostaty, informatyki obrazowej, a także otwartego podręcznika radiologii. Wcześniej zajmował stanowiska na Georgetown University i National Institutes of Health. Przed przeprowadzką do Stanów Zjednoczonych mieszkał w Polsce, Turcji, na Malcie i w Wielkiej Brytanii.

Przeczytaj poniżej naszą historię

Marzec 2020

Narodziny pomysłu, gdy bracia Paczuscy zauważyli, że wielu spośród ich znajomych lekarzy regularnie narzeka na na powtarzalne, biurowe zadania, które sprawiają że pacjent dłużej oczekuje na wyniki badań. Aby pomóc kolegom, bracia wykorzystali specjalistyczną wiedzę z dziedzin informatyki, sztucznej inteligencji i przetwarzania języka naturalnego. Tak właśnie zbudowano prototyp upmedic - w wyniku konsultacji z lekarzami od samego początku i podczas każdej iteracji

Marzec 2020

Bracia Paczuscy zakładają firmę Pacode sp z o.o. Początkowo, jako startup związany z oprogramowaniem, rozwija ona upmedic równolegle z rozwiązaniami m.in. dla Sundose oraz ieServices. Jej główny cel: przyspieszenie procesu powstawania ustrukturyzowanej dokumentacji medycznej i zapewnienie standaryzacji, oraz wysokiej jakości zbieranych danych medycznych

Kwiecień 2020

Centra Medyczne Medyceusz zostają pierwszym klientem upmedic na polu obrazowania radiologicznego

Październik 2020

Podczas konferencji SNOMED CT International upmedic prezentuje zautomatyzowane rozwiązania umożliwiające zamianę tradycyjnej dokumentacji tekstowej w ustrukturyzowane raporty, dostępne w kilku językach

Grudzień 2020-Styczeń 2021

upmedic bierze udział w akceleratorze Health Venture Lab GE Healthcare

Luty 2021

upmedic wygrywa międzynarodowy konkurs Pitch & Bridge Canada International Pitching Competition

Maj 2021

upmedic wygrywa konkurs Founders Live Pitching Competition

Czerwiec 2021

Początek oficjalnej współpracy upmedic z IBM

Październik 2021

LT Capital inwestuje 240 000 dolarów w nasz projekt, upmedic dołącza do Klastra Medycyna Lubelska

Listopad 2021-Czerwiec 2022

upmedic rozwija nowe funkcje i elementy poprawiające zadowolenie użytkownika (UX), w oparciu o opinie lekarzy

Luty-Marzec 2022

upmedic bierze udział w międzynarodowym akceleratorze Healthcare Lab Roche & EIT

Kwiecień 2022

upmedic wygrywa główną nagrodę 10 000 euro podczas Demo Day wieńczącego akcelerator Healthcare Lab Roche & EIT Health

Kwiecień 2022

upmedic rozpoczyna program pilotażowy w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego i dołącza do Polskiej Federacji Szpitali

Czerwiec 2022

upmedic rozpoczyna oficjalną współpracę z European Society of Medical Imaging Informatics

Czerwiec 2022

upmedic rozpoczyna program pilotażowy w Instytucie Matki i Dziecka w Warszawie